Verdieping

Water

De Panorama 2028 bijeenkomsten met het thema water gaan over onze relatie tot water, voor nu en vooral in de toekomst. Water is de verbindende factor in het Noorden. Het verbindt onze zandgronden met de wadden en loopt van zoet tot zout als drager van wie en wat we zijn.

Inmiddels is dat water niet alleen iets waar we ons tegen beschermen maar is het bron van relevante innovatie en beleving voor grote mondiale vraagstukken zoals het klimaat. Water vormt onze geschiedenis en onze toekomst.

Zo groen kan Nederland zijn in 100 jaar.
Lees het artikel van Hanny Roskamp – WUR.

Circulair

,,Wij hebben de wijsheid niet in pacht, maar zijn als ontwerpers wel in staat om integraal te kijken naar de problemen die er spelen. En dat is heel belangrijk om complexe vraagstukken over verdroging, het waarborgen van de biodiversiteit, sociale segregatie en verduurzaming van de energieproductie aan te pakken. Want hoe je het ook went of keert, alles staat met elkaar in verbinding.” Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Voor Noord Nederland is het worden van een circulaire regio een van de belangrijkste opgaves voor de komende jaren. Circulaire ambities rond energie en agro-food zijn daarin ankerpunten.

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Download de publicatie

Kijk hier de afsluitende talkshow van Panorama Nederland met Rijksbouwmeester Floris Alkemade & Rijksadviseurs Berno Strootman en Daan Zandbelt.

Brede welvaart

Ontwikkeling betekende in veel gevallen meer economische groei, meer banen en meer bevolking. In de 21ste eeuw verandert ons perspectief op deze groei. Krimp en de klimaatcrisis behoren tot de nieuwe context op de vraag: hoe ontwikkelen we onze samenleving? Brede welvaart geeft hiervoor handvatten. Voor de Panorama 2028 bijeenkomsten nemen we samenhang volgens de brede welvaart monitor van het CBS als vertrekpunt.

Download de Monitor Brede Welvaart 2020

Interactieve website ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ van het PBL bevat informatie over de kwaliteit van leven in het hier en nu voor alle gemeenten van Nederland.

Position Paper ‘Brede welvaart en regionale ontwikkelingen’ geeft een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart en plaatst dit begrip in een regionaal perspectief

Uitkijkers ABC

SDG

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

Zowel landelijk als in Friesland zijn er allianties met trekkers cq coördinatoren.

SDG als mondiaal kompas
Bekijk de doelen op SDG Nederland

Op SDG Netwurk Fryslân worden verhalen verzameld over mensen, organisaties en initiatieven in het teken van duurzame ontwikkelingsdoelen.

Donutmodel

In haar internationale bestseller Donuteconomie. In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw (2017) pleit Britse econome Kate Raworth voor een economie die niet meer gericht is op eindeloze groei, maar op bloei. Een economie die ‘distributief’ en ‘regeneratief’ is. Ofwel: die voorziet in de behoeften van iedereen en de draagkracht van de aarde niet overschrijdt of ecologische schade herstelt.

Betekenis economie

De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisvol handelen steeds meer het menselijk gedrag bepaalt en in het bijzonder ons economisch handelen.

In de betekeniseconomie zoeken we steeds de balans tussen wat goed is voor ons als persoon en wat goed is voor het grote geheel en het algemeen belang dient. Economische afwegingen zijn daarbij belangrijk, maar niet allesbepalend zoals nu vaak het geval is.

Stichting Betekenis-economie wil bijdragen aan het versterken en vergroten van de leefbaarheid en betrokkenheid in ons prachtige land.